Özkan Karakuş

Top

C# Console For Döngüsü ile Klavyeden Girilen Notların Ortalamasını Hesaplayan Program

Edited 08/03/2020 Okuma Süresi 2 Dakika

Klavyeden girilen sınıf mevcuduna göre her öğrencinin önce vize notunu daha sonra final notunu girdikten sonra öğrencilerin ortalamasını hesaplayarak geçip kaldıklarını ekranda gösteren son olarak ta sınıf ortalamasını hesaplayarak ekranda gösteren programın c# kodları

Takıldıgınız Bir Yer anlamadıgınız Bir Yer Olursa konunun altında belirtebilirsiniz Yardımcı Olmaya Çalışacagım.

 

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace ConsoleApplication3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
     double vizeNotu, finalNotu, ogrenci, ort, Sort = 0;
     Console.Write("Sınıf Mevcudunu Giriniz : ");
     ogrenci = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
     for (int i = 1; i <= ogrenci; i++)
     {
     Console.Write("Vize Notunu Giriniz = ");
     vizeNotu = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
     Console.Write("Final Notunu Giriniz = ");
     finalNotu = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
     ort = vizeNotu * 0.4 + finalNotu * 0.6;
     Console.WriteLine("Ortalama = " + ort);
     if (ort < 50)
     {
      Console.WriteLine("Öğrenci Kaldı ");
     }
     else
       Console.WriteLine("Öğrenci Geçti ");
     Sort = Sort + ort;
     }
      Console.Write("Sınıf Ortalaması = " + (Sort / ogrenci));
      Console.ReadKey();
     }
          
   }
}
Web hosting by Somee.com