Özkan Karakuş

Top

C# Console Örnekleri

Edited 13/03/2020 Okuma Süresi 20 Dakika

C# Programlama dilini öğrenmek için C# Console Application Uygulamaları her zaman iyi bir başlangıç noktası olmuştur. Bu yazıda C# dilini  öğrenmenize yardımcı olacak karışık örnekler bulunmaktadır. Ayrıca C# dilini öğrenmek için C# Programlama Dersleri başlığı ile C# dilinde yazılmış daha fazla örnek ve konular için C# Dersleri yazısını da incelemenizi tavsiye ederim.

Sayfa içinde 50den fazla örnek bulunmaktadır. fırsat buldukça örnekleri arttırıp sayfanın altına eklenecektir. Örneklerin her hangi bir zorluk sırası yoktur.  C# Dizi Örnekleri konusuna buradan ulaşabilirsiniz.Facebook sayfamızı beğenerek daha fazla örneğe ulaşabilirsiniz.

Yine de aradığınızı bulamazsanız, yazılmış diğer örnek ve uygulamalara sağ üstte bulunan site içinde ara ile göz atabilirisiniz.

C# Console Örnekleri

Örnekler bu bölümde başlık başlık yazılacaktır. Başlıkların devamında çözümleri bulabilirsiniz.

C# Console Örnekleri Soruları

Örnek 1: Girilen 3 basamaklı sayının basamaklarına ayıran örnek (Birler,Onlar,Yüzler Basamağındaki sayılar):

Örnek 2: Girilen bir sayının asal olduğunu bulan ve bu sayıdan sonraki 5 asal sayıyı ekrana yazan program:

Örnek 3: Klavyeden girilen bir cümledeki kelime sayısını bulunuz.

Örnek 4: Bir otoparka park eden taksinin 1 saati 5TL, minibüsün 1 saati 6TL, ticari aracın 1 saati 6.5TL dir. Taksi 1 saatten sonraki her saat başı için %20 daha fazla, minibüs 1 saatten sonraki her saat başı için toplamda %21.5 ve ticari araç 1 saatten sonraki her saat başı için toplamda %25 daha fazla ödeme yapmaktadır. Buna göre klavyeden girilen araba tipi ve kalınan saat bilgisi girildikten sonra ekrana ödenecek otopark ücretini hesaplayan programın kodlarını yazınız.

Örnek 5: Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 TL kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen teker teker girilen 5 malın komisyonlarını bulup ekrana yazdıran ve en sonunda da toplam komisyonu ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız.

Örnek 6:  Kullanıcı tarafından girilen üç sayıdan en büyük ile en küçük sayıyı toplayıp toplam sonucu ekrana yazdıran programı yazınız.

Örnek 7: Maaşı ve zam oranı girilen işçinin zamlı maaşını hesaplayarak ekranda gösteren C# örneği:

Örnek 8: Elemanları tam sayı olan bir A dizisinin(20 elemanlı) rastgele sayılar atayan, sonra dizi elemanlarının aritmetik ortalamasını hesaplayan ve elemanlardan kaç tanesinin bu ortalamadan büyük ve küçük olduğunu sayan programın c# kodlarını yazınız.

Örnek 9: Klavyeden girilen metnin kaç kelimeden oluştuğunu bulan Console Application örneği:

Örnek 10: Girilen string ifadede “,” karakterlerini “.” karakteri olarak değiştiren örnek:

Örnek 11:  Girilen String ifadede boşluk karakterine kadar olan kısmı yazdıran örnek:

Örnek 12 : Elemanları kullanıcı tarafından girilen 10 elemanlı string bir dizide, en uzun metni, en uzun metnin karakter sayısını ve en uzun metnin index numarasını bulan ve ekrana yazdıran Console Örneği:

Örnek 13 :  C# Console uygulamasında Elemanları kullanıcı tarafından dışarıdan girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarını %10 arttıran ve ekrana yazdıran örnek:

Örnek 14: Verilen bir karakter dizininin substring() metodunu kullanarak string içerisinde arama yapan ve kaç defa geçtiğini bulan program:

Örnek 15 : Verilen bir string metnin içerisinde harf yada karakterlerin her birinden kaç adet olduğunu bulan program

Örnek 16 : Kullanıcının girdiği 3 sayıdan en büyük olanını ekranda gösteren örnek :

Örnek 17: 10 karakterli rasgele karakterlerden oluşan metin oluşturan örnek:

Örnek 18: 15×15 lik dizi içine rasgele “S” ve “O” harfleri atayan ve ekranda gösteren örnek:

Örnek 19: İki iç açısı verilen üçgenin diğer açısını bulan örnek:

Örnek 20: İçerisinde isimler bulunan string bir diziyi en son elemandan itibaren ekrana yazdıran örnek:

Örnek 21: Taban değeri ve üssü kullanıcı tarafından girilen işlemin sonucunu For döngüsü kullanarak hesaplayan örnek:

Örnek 22:  Dik kenar uzunlukları verilen dik üçgende hipotenüs hesaplayan örnek:

Örnek 23: C# Console Application ile yapılmış, içerisinde isimler bulunan string bir diziyi en son elemandan itibaren ekrana yazdıran uygulama örneği:

Örnek 24 : C# Console Uygumasında kullanıcıdan yaş bilgisi istenerek eğer yaşı 18 ve daha büyükse “Ehliyet Alabilirsiniz” yazan,değilse Ehliyet alamazsınız diyerek Ehliyet alabilmesi için kaç yılı kaldığını ekranda gösteren örnek:

Örnek 25: Kullanıcının girdiği 5 adet sayıyı bir diziye atayarak, bu dizide bulunan çift sayıların ortalamasını ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.

Örnek 26:  Klavyeden 3 sayıyı girilip bunları ekrana yazdıran program

Örnek 27: Girilen sayı çift ise yarısını , tek ise 2 katını alarak ekrana yazdıran program.

Örnek 28 : Klavyeden girilen 3 sayının toplamını ekrana yazdıran program

Örnek 29: Kullanıcının yapmış olduğu seçime göre girmiş olduğu sayıları toplayan, çıkaran, çarpan yada bölme işlemi yapan program örneği.

Örnek 30: Klavyeden girilen 3 sayının ortalamasını alan program

Örnek 31: Klavyeden girilen 2 sayıdan büyük olanını bulan programı yazınız

Örnek 32: Klavyeden girilen 2 sayıdan büyük olanını bulan büyükten küçüğe altalta yazdıran program

Örnek 33: Dairenin alanını hesaplayan program

Örnek 34: C# Console Uygulamasında Kullanıcıdan 2 tane sayı istenerek 1. sayının 2. sayıya tam bölünmesi durumunda “Tam bölünüyor” yazan, aksi durumda Tam bölünmüyor diyerek kalanı ekranda gösteren örnek:

Örnek 35: Klavyeden girilen bir sayının faktoriyelini alan program

Örnek 36: Yarıçapı verilen dairenin çevresini hesaplayan örnek:

Örnek 37: 0′ dan 10′ a kadar olan sayıların toplamını bulan program

Örnek 38: Klavyeden girilen bir sayıya kadar tek sayıların ve çift sayıların toplamını bulan program

Örnek 39: Yukarıdaki örnek için sayı 10 olduğunda döngüden çıkan program.

Örnek 40: a dan z ye kadar olan harfleri ekrana yazdıran program

Örnek 41: Klavyeden girilen bir sayının tek veya çift olduğunu bulan programı yazınız.

Örnek 42: 1 den 100 e kadar olan sayılardan 5 e bölünenlerin adedini veren program.

Örnek 43:  Klavyeden girilen 10 adet sayıdan en büyük ve en küçük olanı bulan program

Örnek 44: 50 den başlayıp 200 e kadar klavyeden girilen sayıya bölünen kaç adet sayı olduğunu veren program

Örnek 45: Ortalamaya göre harf notunu bulan program

Örnek 46: Klavyeden girilen bir sayının seçime bağlı olarak karesini, küpünü ve karekökünü alan programı yazınız.

Örnek 47: Dizi Örneği

Örnek 48: Dizi Örneği – 2

Örnek 49: Dizilere dışardan veri girişi ve veri okunması

Örnek 50: Rastgele sayılar ile dizi elemanlarını oluşturma

Örnek 51: Kolonlu Sayısal Loto Sayı Üretme Programı

Örnek 52: Kullanıcıya kaç tane sayıyı toplayacağını sorup, kullanıcının toplayacağı kadar sayıyı kullanıcıya tek tek soran ve kullanıcının yazdığı bu sayıların toplamını ekrana yazan programı yazınız

Örnek 53: C# ile klavyeden girilen fiyat değerine % 18 kdv ekleyip kdv’ li fiyatını bulan ve ekrana yazan örnek:

Örnek 54: Kullanıcı tarafından fiyatı ve KDV oranı girilen ürünün tutarını hesaplayan örnek:

Örnek 55: Klavyeden kullanıcı negatif sayı girene kadar girdiği sayıları toplayan C# Console uygulamasına ait örnek:

Örnek 56: Verilen bir string dizisini, ters sırada (sondan başa doğru) listeleyen örnek:

Örnek 57: Verilen bir kişi adını bir dizide arayan ve bulunup bulunamadığını belirten C# Console uygulaması örneği:

Örnek 58:  20 satır 100 sütundan oluşan iki boyutlu sayısal diziye 0-100 arasında rastgele sayılardan değer atanacaktır. Değer atandıktan sonra her bir satırdaki elemanların toplamını bulup ekrana yazdıran programı yazınız.

Örnek 59:  Kendisine değişken sayıda parametre olarak yollanan rakamlardan oluşabilecek en büyük ve en küçük sayıları oluşturup geriye döndüren int BuyukSayi(………) ve int KucukSayi(……) adındaki metotları yazınız

Örnek 60:  Arka arkaya girilen rastgele 10 tamsayının ortalaması ile bu sayılardan en büyük ve en küçük olanının ortalamasını bularak elde edilen bu iki ortalamanın farkını alan sonuçta tüm sayıların ortalaması, en küçük sayı,en büyük sayı küçük büyük sayıların ortalamasını gösteren C# Console Örneği

Örnek 61: Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki çift sayıları yazdıran, ve bu çift sayıların adetini ve toplamını bularak ekranda gösteren C# Console Örneği.

Örnek 62: Kullanıcının girdiği sayının tam bölenlerini bulan ve ekranda listeleyen, aynı zamanda tam bölenlerin sayısını da ekranda gösteren C# Console Örneği

Örnek 63: Derece olarak verilen sıcaklığı Fahrenayta çeviren örnek

 

C# Console Örnekleri Çözümleri

1. Girilen 3 basamaklı sayının basamaklarına ayıran örnek (Birler,Onlar,Yüzler Basamağındaki sayılar):


static void Main(string[] args)

    {

      int sayi, yuzler, onlar, birler;

      Console.Write("Sayıyı Girin : ");

      sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      yuzler = sayi / 100;

      sayi = sayi - (yuzler * 100);

      onlar = sayi / 10;

      sayi = sayi - (onlar * 10);

      birler = sayi;

      Console.WriteLine("Yüzler basamağı : {0}", yuzler);

      Console.WriteLine("Onlar basamağı : {0}", onlar);

      Console.WriteLine("Birler basamağı : {0}", birler);

      Console.ReadKey();

    }

2. Girilen bir sayının asal olduğunu bulan ve bu sayıdan sonraki 5 asal sayıyı ekrana yazan program:


class Program

  {

    public static bool asalmi(int sayi)

    {

      bool durum = false;

 

      int kontrol = 0;

 

      for (int i = 2; i < sayi; i++)

      {

        if (sayi % i == 0) //www.ozkankarakus.somee.com

        {

          kontrol = 1;

          break;

        }

      }

      if (kontrol == 1)

      {

        durum= false;

      }

      else

      {//www.ozkankarakus.somee.com

        durum= true;

      }

 

      return durum;

    }

    static void Main(string[] args)

    {

      int sayac = 0;

      Console.Write("Sayıyı Girin : ");

      int s = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      

      if(asalmi(s))

      {

        Console.WriteLine("{0} sayısı Asal",s);

      }

      else

      {

        Console.WriteLine("{0} sayısı asal değil",s);

      }

 

      Console.WriteLine("===========================");

      Console.WriteLine("Sonraki 5 Asal Sayı");

      Console.WriteLine("===========================");

 

      while (true)

      {

        s++;

        if(asalmi(s)==true)

        {

          Console.WriteLine("{0} sayısı asal", s);

          sayac++;

          if (sayac == 5)

          {

            break;

          }

        }

      }

      Console.ReadKey();

    }

  }

3. Klavyeden girilen bir cümledeki kelime sayısını bulunuz.


string cumle;

      Console.Write("Cumleyi Girin : ");

      cumle = Console.ReadLine();

      string[] kelimeler = cumle.Split(' ');

      Console.WriteLine(kelimeler.Length);

      Console.ReadKey();

4. Bir otoparka park eden taksinin 1 saati 5TL, minibüsün 1 saati 6TL, ticari aracın 1 saati 6.5TL dir. Taksi 1 saatten sonraki her saat başı için %20 daha fazla, minibüs 1 saatten sonraki her saat başı için toplamda %21.5 ve ticari araç 1 saatten sonraki her saat başı için toplamda %25 daha fazla ödeme yapmaktadır. Buna göre klavyeden girilen araba tipi ve kalınan saat bilgisi girildikten sonra ekrana ödenecek otopark ücretini hesaplayan programın kodlarını yazınız.


double odenecekTutar = 0;

      int kalinanSure = 0, aracTipi = 0;

      Console.WriteLine("Araç Tipleri Taksi : 1, Minübüs : 2, Ticari : 3");

      Console.Write("Lütfen Araç Tipini Giriniz : ");

      aracTipi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("Kalınan Süreyi Giriniz : ");

      kalinanSure = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      if (kalinanSure > 1)

      {

        for (int i = 1; i <= kalinanSure; i++)

        {

          if (i == 1) {

            if (aracTipi == 1) { odenecekTutar = i * 5; }

            else if (aracTipi == 2) { odenecekTutar = i * 6; }

            else if (aracTipi == 3) { odenecekTutar = i * 6.5; }

          }

          else {

 

            kalinanSure -= 1;

            if (aracTipi == 1) { odenecekTutar+= kalinanSure * 5 * 1.20; }

            else if (aracTipi == 2) { odenecekTutar+= kalinanSure * 6 * 1.215; }

            else if (aracTipi == 3) { odenecekTutar+= kalinanSure * 6.5 * 1.25; }

          }

        }

 

 

      }

 

 

      else {

 

        if (aracTipi == 1) { odenecekTutar = kalinanSure * 5; }

        else if (aracTipi == 2) { odenecekTutar = kalinanSure * 6; }

        else if (aracTipi == 3) { odenecekTutar = kalinanSure * 6.5; }

         

       

      }

      Console.WriteLine("Ödenecek Tutar : {0} TL",odenecekTutar);

5. Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 TL kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen teker teker girilen 5 malın komisyonlarını bulup ekrana yazdıran ve en sonunda da toplam komisyonu ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

double malFiyati = 0, komisyonMiktari = 0,toplamKomisyon=0;

            for (int i = 0; i < 5; i++)

            {

                Console.Write("{0}. Malın Fiyatını Giriniz : ",i+1);

                malFiyati = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

                if (malFiyati > 50) komisyonMiktari = malFiyati * 0.02;

                else komisyonMiktari = malFiyati * 0.03;

                Console.WriteLine("{0}. Mal İçin Komisyon Miktarı : {1}",i+1,komisyonMiktari);

                toplamKomisyon += komisyonMiktari;

            }

            Console.WriteLine("Toplam Komisyon Miktarı : {0}",toplamKomisyon);

 

 

6. Kullanıcı tarafından girilen üç sayıdan en büyük ile en küçük sayıyı toplayıp toplam sonucu ekrana yazdıran programı yazınız.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

int s1, s2, s3,buyuk,kucuk;

 

Console.Write("Bir sayı girin");

s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write("Bir sayı girin");

s2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write("Bir sayı girin");

s3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

 

if (s1 > s2 && s1 > s3)

buyuk = s1;

else if (s2 > s3)

buyuk = s2;

else

buyuk = s3;

 

if (s1 < s2 && s1 < s3)

kucuk = s1;

else if (s2 < s3)

kucuk = s2;

else

kucuk = s3;

 

 

Console.WriteLine("en büyük ile en küçük toplamı={0}", kucuk + buyuk);

Console.ReadLine();

 

 

7. Maaşı ve zam oranı girilen işçinin zamlı maaşını hesaplayarak ekranda gösteren C# örneği:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

        static void Main(string[] args)

        {

            double maas, zamOran,zamliMaas;

            Console.Write("Maaşı girin : ");

            maas = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            Console.Write("Zam oranını girin (%) : ");

            zamOran = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            zamliMaas = maas + (maas * zamOran / 100);

            Console.WriteLine("Zamlı maaş : {0}", zamliMaas);

            Console.ReadKey();

 

        }

 

 

 

8. Elemanları tam sayı olan bir A dizisinin(20 elemanlı) rastgele sayılar atayan, sonra dizi elemanlarının aritmetik ortalamasını hesaplayan ve elemanlardan kaç tanesinin bu ortalamadan büyük ve küçük olduğunu sayan programın c# kodlarını yazınız.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

int[] dizi = new int[20];

           Random rnd = new Random();

           int diziToplami = 0,ortalamadanBuyuk=0,ortalamadanKucuk=0;

           double diziOrtalamasi = 0;

           for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)

           {

               dizi[i] = rnd.Next(1, 1000);

               diziToplami += dizi[i];

           }

           diziOrtalamasi = diziToplami / 20;

           foreach (int dizim in dizi)

           {

               if (dizim > diziOrtalamasi) ortalamadanBuyuk += 1;

               else ortalamadanKucuk += 1;

  

           }

           Console.WriteLine("Ortalama : {0}. Ortalamadan Büyük Eleman Sayısı : {1}, Ortalamadan Küçük Eleman Sayısı : {2}",diziOrtalamasi,ortalamadanBuyuk,ortalamadanKucuk);

Console.ReadKey();

 

 

9. Klavyeden girilen metnin kaç kelimeden oluştuğunu bulan Console Application örneği:

1

2

3

4

5

6

7

 

            string cumle;

            Console.Write("Cumleyi Girin : ");

            cumle = Console.ReadLine();

            string[] kelimeler = cumle.Split(' ');

            Console.WriteLine(kelimeler.Length);

 

 

10. Girilen string ifadede “,” karakterlerini “.” karakteri olarak değiştiren örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

        static void Main(string[] args)

        {

            string metin;

            Console.Write("Metni Girin : ");

            metin = Console.ReadLine();

            string yenimetin = metin.Replace(',', '.');

            Console.WriteLine(yenimetin);

            Console.ReadKey();

        }

 

 

11. Girilen String ifadede boşluk karakterine kadar olan kısmı yazdıran örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            string metin;

            Console.Write("Metni Girin : ");

            metin = Console.ReadLine();

            int no = metin.IndexOf(' ');

            Console.WriteLine(metin.Substring(0, no));

            Console.ReadKey();

        }

 

 

12. Elemanları kullanıcı tarafından girilen 10 elemanlı string bir dizide, en uzun metni, en uzun metnin karakter sayısını ve en uzun metnin index numarasını bulan ve ekrana yazdıran Console Örneği:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

static void Main(string[] args)

        {

            int uzunluk=0;

            string enUzunMetin="";

            int indexNo=0;

 

            string[] dizi = new string[10];

            for (int i = 0; i < 10; i++)

            {

                Console.Write("{0}. elemanı giriniz : ", i + 1);

                dizi[i] = Console.ReadLine();

            }

 

 

            for(int i=0;i<10;i++)

            {

                if(dizi[i].Length>uzunluk)

                {

                    uzunluk = dizi[i].Length;

                    enUzunMetin = dizi[i];

                    indexNo = i;

                }

            }

 

            Console.WriteLine("====================");

            Console.WriteLine("Dizi içindeki en uzun metin: {0}", enUzunMetin);

            Console.WriteLine("Dizi içindeki en uzun metnin index numarası : {0}", indexNo);

            Console.WriteLine("Dizi içindeki en uzun metnin karakter sayısı: {0}", uzunluk);

            Console.ReadKey();

 

        }

 

 

 

13. C# Console uygulamasında Elemanları kullanıcı tarafından dışarıdan girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarını %10 arttıran ve ekrana yazdıran örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

static void Main(string[] args)

        {

            //Eleman Girme işlemi

            int[] dizi = new int[10];

            for(int i=0;i<10;i++)

            {

                Console.Write("{0}. elemanı giriniz : ", i + 1);

                dizi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            }

            Console.WriteLine("=========================================");

            // Yazdırma işlemi

            for(int i=0;i<10;i++)

            {

                dizi[i]=dizi[i]+(dizi[i]*10/100);

                Console.WriteLine("Dizinin {0}. indexi : {1} ", i, dizi[i]);

            }

            Console.ReadKey();

        }

 

 

14. Verilen bir karakter dizininin substring() metodunu kullanarak string içerisinde arama yapan ve kaç defa geçtiğini bulan program:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

static void Main(string[] args)

        {

            int sayac = 0;

            string metin="www.ozkankarakus.somee.com";

            string aranan = "ahmet";

            int metinuzunluk = metin.Length;

            int arananuzunluk = aranan.Length;

 

            for(int i=0;i<=(metinuzunluk-arananuzunluk);i++)

            {

                if(metin.Substring(i,arananuzunluk)==aranan)

                {

                    sayac++;

                }

            }

            Console.WriteLine(sayac);

            Console.ReadKey();

        }

 

 

15. Verilen bir string metnin içerisinde harf yada karakterlerin her birinden kaç adet olduğunu bulan program:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            String metin = "www.ozkankarakus.somee.com";

            metin = metin.ToLower();

            String karakterler = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.?,;";

            int[] count = new int[karakterler.Length];

            for (int i = 0; i < metin.Length; i++)

            {

                int index = karakterler.IndexOf(metin[i]);

                if (index < 0)

                    continue;

                else

                {

                count[index]++;

                }

            }

            for (int i = 0; i < count.Length; i++)

            {

                if (count[i] < 1)

                    continue;

                else

                {

                    Console.WriteLine(karakterler[i] + " " +count[i]);

                }

            }

            Console.ReadKey();

        }

    }

 

 


16. Kullanıcının girdiği 3 sayıdan en büyük olanını ekranda gösteren örnek :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

            int s1, s2, s3;

            Console.Write("1. sayıyı girin : ");

            s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("2. sayıyı girin : ");

            s2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("3. sayıyı girin : ");

            s3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

            if(s1>s2 && s1>s3)

            {

                Console.WriteLine("1. sayı en büyük");

            }

            else if (s2 > s1 && s2 > s3)

            {

                Console.WriteLine("2. sayı en büyük");

            }

            else if (s3 > s1 && s3 > s2)

            {

                Console.WriteLine("3. sayı en büyük");

            }

            else

            {

                Console.WriteLine("Farklı sayılar girin");

            }

            Console.ReadKey();

 

 

17. 10 karakterli rasgele karakterlerden oluşan metin oluşturan örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

               Random rastgele = new Random();

               string harfler = "qwertyuıopğüasdfghjklşizxcvbnmöçQWERTYUIOPĞÜASDFGHJKLŞİZXCVBNMÖÇ";

               string uret = "";

               for (int i = 0; i < 10; i++)

               {

                   uret += harfler[rastgele.Next(harfler.Length)];

               }

               Console.WriteLine(uret);

            Console.ReadKey();

        }

    }

 

 

18. 15×15 lik dizi içine rasgele “S” ve “O” harfleri atayan ve ekranda gösteren örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Random rnd=new Random();

            string[,] dizi = new string[15, 15];

            for(int i=0;i<15;i++)

            {

                for(int j=0;j<15;j++)

                {

                    if(rnd.Next(0,2)==0)

                    {

                        dizi[i, j] = "S";

                        Console.Write(dizi[i, j]);

                    

                    }

                    else

                    {

                        dizi[i, j] = "O";

                        Console.Write(dizi[i, j]);

                    }

                }

                Console.WriteLine();

            }

 

            Console.ReadKey();

        }

    }

 

 

19. İki iç açısı verilen üçgenin diğer açısını bulan örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int aci1, aci2, aci3;

            Console.Write("1. Açıyı girin: ");

            aci1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("2. Açıyı girin: ");

            aci2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            aci3 = 180 - (aci1 + aci2);

            Console.WriteLine(aci3.ToString());

            Console.ReadKey();

        }

    }

 

 

20. İçerisinde isimler bulunan string bir diziyi en son elemandan itibaren ekrana yazdıran örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

string[] strDizi = { "Ahmet", "Mehmet", "Ali", "Veli","Hasan" };

int son = strDizi.Length - 1;

for (int i = son; i >= 0; --i)

{

Console.WriteLine(strDizi[i]);

}

Console.ReadKey();

 

 

21. Taban değeri ve üssü kullanıcı tarafından girilen işlemin sonucunu For döngüsü kullanarak hesaplayan örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

int taban, us, sonuc = 1;

Console.Write("Taban sayısını giriniz:");

taban = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write("Kuvvet sayısını giriniz:");

us = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

for (int i = 1; i <= us; i++)

{

sonuc = sonuc * taban;

}

Console.WriteLine("Tabanı {0} ve kuvveti {1} olan sayının değeri={2}",taban,us,sonuc);

Console.ReadLine();

 

 

 

22. Dik kenar uzunlukları verilen dik üçgende hipotenüs hesaplayan örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

double k1, k2,hipotenus;

Console.Write("Birinci Dik Kenarı Girin....:");

k1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Console.Write("İkinci Dik Kenarı Girin....:");

k2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

//k1 ve k2nin karelerini toplamını yapıp kare kökünü alıyoruz.

hipotenus = Math.Sqrt((k1 * k1) + (k2 * k2));

Console.WriteLine("Hipotenüs değeri....:{0}",hipotenus);

Console.ReadKey();

 

 

23. C# Console Application ile yapılmış, içerisinde isimler bulunan string bir diziyi en son elemandan itibaren ekrana yazdıran uygulama örneği:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            string[] strDizi = { "Ahmet", "Ali", "Veli", "Sema","Nedim","Haluk" };

            int son = strDizi.Length - 1;

            for (int i = son; i >= 0; --i)

            {

                Console.WriteLine(strDizi[i]);

            }

            Console.ReadKey();

        }

    }

 

 

24. C# Console Uygumasında kullanıcıdan yaş bilgisi istenerek eğer yaşı 18 ve daha büyükse “Ehliyet Alabilirsiniz” yazan,değilse Ehliyet alamazsınız diyerek Ehliyet alabilmesi için kaç yılı kaldığını ekranda gösteren örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

        static void Main(string[] args)

        {

            int yas, fark;

            Console.Write("Yaşınızı giriniz : ");

            yas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            

            if (yas>=18)

            {

                Console.WriteLine("Ehliyet alabilirsiniz.");

            }

            else

            {

                fark = 18 - yas;

                Console.WriteLine("Ehliyet alamazsınız.{0} yıl daha beklemeniz gerekiyor.",fark);

            }

            Console.ReadKey();

        }

 

 

25. Kullanıcının girdiği 5 adet sayıyı bir diziye atayarak, bu dizide bulunan çift sayıların ortalamasını ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

static void Main(string[] args)

  {

  int adet=0,toplam=0;

  int[] sayi=new int[5];

  for (int k=0;k<5;k++)

  {

     Console.Write("{0}. sayıyı giriniz:",k);

     sayi[k]=int.Parse(Console.ReadLine());

  }

  for (int k=0;k<5;k++)

  {

      if(sayi[k]%2==0)

      {

        adet++;

        toplam+=sayi[k];

      }

  }

  Console.WriteLine("Ortalaması={0}",toplam/adet);

  Console.ReadKey();

  }

 

 

26. Klavyeden 3 sayıyı girilip bunları ekrana yazdıran program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

namespace ConsoleApplication1

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

 

int x;

int y;

int z;

 

Console.Write("1.sayıyı giriniz");

x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

Console.Write("2.sayıyı giriniz");

y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

Console.Write("3.sayıyı giriniz");

z = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

Console.WriteLine("Girilen 1.Sayı={0}", x);

Console.WriteLine("Girilen 2.Sayı={0}", y);

Console.WriteLine("Girilen 3.Sayı= "+ z);

 

Console.ReadKey();

}

}

}

 

 

27. Girilen sayı çift ise yarısını , tek ise 2 katını alarak ekrana yazdıran program.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

int sayi,sonuc;

Console.Write("Sayıyı giriniz..");

sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (sayi % 2 == 0)

{

Console.Write("Çifttir");

sonuc = sayi / 2;

Console.Write("girilen sayı çifttir " + sonuc);

}

else

{

Console.Write("Tektir.");

sonuc = sayi * 2;

Console.Write("girilen sayı tek {0}", sonuc);

}

Console.ReadKey();

 

 

28. Klavyeden girilen 3 sayının toplamını ekrana yazdıran program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

namespace ConsoleApplication1

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

 

int x ;

int y ;

int z ;

 

Console.Write("1.sayıyı Giriniz");

x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

Console.Write("2.sayıyı Giriniz");

y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

Console.Write("3.sayıyı Giriniz");

z = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

Console.Write("\n \tGirilen 3 Sayının Toplamı={0}",x+y+z);

 

Console.ReadKey();

}

}

}

 

 

 

29. Kullanıcının yapmış olduğu seçime göre girmiş olduğu sayıları toplayan, çıkaran, çarpan yada bölme işlemi yapan program örneği.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

 

int sayi1,sayi2;

char opt;

double sonuc;

Console.WriteLine("\n\tMenu");

Console.WriteLine("\nTOPLAMA İÇİN + TUŞUNA BASIN");

Console.WriteLine("ÇIKARMA İÇİN - TUŞUNA BASIN");

Console.WriteLine("ÇARPMA İÇİN * TUŞUNA BASIN");

Console.WriteLine("BÖLME İÇİN + TUŞUNA BASIN");

Console.Write("\n\n Birinci Sayıyı Girin :");

sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(" İkinci Sayıyı Girin :");

sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write("\nİŞLEM YAPMAK İÇİN BİR OPERATÖR SEÇİN:\t");

opt = Convert.ToChar(Console.ReadLine());

if (opt == '+')

{

sonuc = sayi1 + sayi2;

Console.WriteLine("\n{0} + {1} = {2}", sayi1, sayi2, sonuc);

}

else if (opt == '-')

{

sonuc = sayi1 - sayi2;

Console.WriteLine("\n{0} - {1} = {2}", sayi1, sayi2, sonuc);

}

else if (opt == '*')

{

sonuc = sayi1 * sayi2;

Console.WriteLine("\n{0} x {1} = {2}", sayi1, sayi2, sonuc);

}

else if (opt == '/')

{

sonuc =(double) sayi1 / sayi2;

Console.WriteLine("\n{0} / {1} = {2}", sayi1, sayi2, sonuc);

}

else

{

Console.WriteLine("YANLIŞ OPERATÖR GİRDİNİZ!");

}

Console.ReadKey();

 

 

30. Klavyeden girilen 3 sayının ortalamasını alan program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

namespace ConsoleApplication1

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

 

 

int x ;

int y ;

int z ;

int t ;

int b ;

 

Console.Write("1.sayıyı giriniz");

x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

Console.Write("1.sayıyı giriniz");

y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

Console.Write("1.sayıyı giriniz");

z = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

t = x + y + z;

 

b = t / 3;

 

Console.Write("Sonuc = {0}", b);

 

Console.ReadKey();

}

}

}

 

 

31. Klavyeden girilen 2 sayıdan büyük olanını bulan programı yazınız

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

 

namespace ConsoleApplication1

{

class Program

{

 

static void Main(string[] args)

{

 

int x;

int y;

 

Console.Write("1.sayıyı giriniz");

x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

Console.Write("1.sayıyı giriniz");

y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

if (x &gt; y) Console.Write("Büyük olan sayı = {0}", x);

else Console.Write("Büyük olan sayı = {0}", y);

 

Console.ReadKey();

}

}

}

 

 

32. Klavyeden girilen 2 sayıdan büyük olanını bulan büyükten küçüğe altalta yazdıran program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace ConsoleApplication1

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

int x ;

int y;

Console.Write("1.sayıyı giriniz");

x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write("2.sayıyı giriniz");

y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (x &gt; y)

Console.Write("{0}\n{1}", x, y);

else

Console.Write("{0}\n{1}", y, x);

Console.ReadKey();

}

}

}

 

 

33. Dairenin alanını hesaplayan program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

const double pi = 3.14;

double r = new double();

double alan = new double();

 

Console.Write("Yarı çap = ");

r = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

 

alan = pi * r * r;

 

Console.Write("Alan = {0}", alan);

 

Console.ReadKey();

}

}

}

 

 

 

34. C# Console Uygulamasında Kullanıcıdan 2 tane sayı istenerek 1. sayının 2. sayıya tam bölünmesi durumunda “Tam bölünüyor” yazan, aksi durumda Tam bölünmüyor diyerek kalanı ekranda gösteren örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

static void Main(string[] args)

        {

            int sayi1, sayi2,kalan;

            Console.Write("1. Sayıyı Girin : ");

            sayi1=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("2. Sayıyı Girin : ");

            sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            kalan=sayi1%sayi2;

 

            if(kalan==0)

            {

                Console.WriteLine("{0} sayısı {1} sayısına tam bölünüyor.",sayi1,sayi2);

            }

            else

            {

                Console.WriteLine("{0} sayısı {1} sayısına tam bölünmüyor. Kalan {2}. ",sayi1,sayi2,kalan);

            }

            Console.ReadKey();

        }

 

 

35. Klavyeden girilen bir sayının faktoriyelini alan program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace faktoriyel

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

 

int sayi;

int sonuc = 1;

Console.Write("Faktoriyeli alınacak saıyı giriniz: ");

sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

for (int i = 1; i &lt; = sayi; i++)

{

sonuc = sonuc * i;

}

Console.WriteLine("Sayının Faktoriyeli: " + sonuc);

 

Console.ReadKey();

}

}

}

 

 

36. Yarıçapı verilen dairenin çevresini hesaplayan örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

float cevre, pi = 3.14f;

int yaricap;

Console.Write("Yarıçap uzunluğunu giriniz :");

yaricap = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

cevre= 2* pi * yaricap ;

Console.WriteLine("Çemberin Çevresi= {0}",cevre);

Console.ReadKey();

 

 

37. 0′ dan 10′ a kadar olan sayıların toplamını bulan program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace faktoriyel

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

 

int toplam = 0;

 

for (int i = 0; i &lt; 10; i++)

{

toplam += i;

}

Console.Write("0 dan 10'a kadar olan sayıların toplamı=" + toplam);

 

Console.ReadKey();

}

}

}

 

 

 

38. Klavyeden girilen bir sayıya kadar tek sayıların ve çift sayıların toplamını bulan program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int cifttoplam = 0;

            int tektoplam = 0;

            int sayi = 0;

            Console.Write("Bir sayı giriniz: ");

            sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

           for (int i = 0; i &lt; = sayi; i++)

            {

                if (i % 2 == 0)

                {

                    cifttoplam += i;    

                }

                else

                {

                    tektoplam += i;    

                }

            }

            Console.WriteLine(sayi+ " sayısına kadar tek sayıların toplamı: " + tektoplam);

            Console.WriteLine(sayi + " sayısına kadar çift sayıların toplamı: " + cifttoplam);

            Console.ReadKey();

         }

    }

 

 

39. Yukarıdaki örnek için sayı 10 olduğunda döngüden çıkan program.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

int cifttoplam = 0;

int tektoplam = 0;

int sayi = 0;

Console.Write("Bir sayı giriniz: ");

sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

for (int i = 0; i &lt; = sayi; i++)

{

if (i % 2 == 0)

{

cifttoplam += i;

}

else

{

tektoplam += i;

}

if (i == 10)

break;

}

Console.WriteLine(sayi + " sayısına kadar tek sayıların toplamı: " + tektoplam);

Console.WriteLine(sayi + " sayısına kadar çift sayıların toplamı: " + cifttoplam);

Console.ReadKey();

}

}

 

 

40. a dan z ye kadar olan harfleri ekrana yazdıran program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

char i;

for (i = 'a'; i &lt; = 'z'; i++)

{

Console.WriteLine(i);

}

Console.ReadKey();

}

}

 

 

41. Klavyeden girilen bir sayının tek veya çift olduğunu bulan programı yazınız.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int sayi;

            Console.Write("SAYIYI GİRİNİZ= ");

            sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            if(sayi%2==0)

            {

                Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı ÇİFTTİR");

            }

            else

            {

                Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı TEKTİR");

            }

            Console.ReadKey();

        }

    }

 

 

42. 1 den 100 e kadar olan sayılardan 5 e bölünenlerin adedini veren program.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int adet = 0;

            for (int i = 0; i &lt; = 100; i++)

            {

                if (i % 5 == 0)

                {

                    Console.WriteLine(i);

                    adet += 1;

                }

            }

            Console.WriteLine("5 e bölünen sayıların adeti= " + adet);

            Console.ReadKey();

        }

    }

 

 

43. Klavyeden girilen 10 adet sayıdan en büyük ve en küçük olanı bulan program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int enbuyuk = 0;

            int enkucuk = 100;

            int sayi;

            for (int i = 1; i &lt; 11; i++)

            {

                Console.Write(i+". sayıyı giriniz= ");

                sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                if (sayi &lt; enkucuk) enkucuk = sayi; if (sayi &gt; enbuyuk)

                    enbuyuk = sayi;

            }

            Console.WriteLine("En büyük sayı= "+enbuyuk);

            Console.WriteLine("En küçük sayı= " + enkucuk);

            Console.ReadKey();

        }

    }

 

 

44. 50 den başlayıp 200 e kadar klavyeden girilen sayıya bölünen kaç adet sayı olduğunu veren program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int adet = 0;

            int sayi;

            Console.Write("Kaça bölünmesini istiyorsunuz: ");

            sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for (int i = 50; i &lt; = 200; i++)

            {

                if (i % sayi==0)

                {

                    Console.WriteLine(i);

                    adet = adet + 1;

                }  

            }

            Console.WriteLine("50 den 200 e kadar "+sayi+" sayısına bölünen "+adet+" sayı vardır");

            Console.ReadKey();

        }

    }

 

 

 

45. Ortalamaya göre harf notunu bulan program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Console.Write("vize notunuzu giriniz=");

int vize = int.Parse(Console.ReadLine());

 

Console.Write("final notunuzu giriniz=");

int final = int.Parse(Console.ReadLine());

 

double ort = (vize * 0.40) + (final * 0.60);

 

if (ort &gt;= 0 &amp;&amp; ort &lt; = 38) { Console.Write("Ortalamanız={0} ", ort); Console.Write("FF Kaldınız\n "); } else if (ort &gt;= 39 &amp;&amp; ort &lt; = 45) { Console.Write("Ortalamanız={0} ", ort); Console.Write("FD Kaldınız\n"); } else if (ort&gt;=46 &amp;&amp; ort&lt; =52) { Console.Write("Ortalamanız={0}", ort); Console.Write("DD Koşullu\n"); } else if (ort&gt;=53 &amp;&amp; ort&lt; =59) { Console.Write("DC Koşullu\n"); } else if (ort&gt;=60 &amp;&amp; ort&lt; =66) { Console.Write("CC Geçtiniz\n"); } else if (ort &gt;= 67 &amp;&amp; ort &lt; = 73) { Console.Write("Ortalamanız={0}", ort); Console.Write("CB Geçtiniz\n"); } else if (ort &gt;= 74 &amp;&amp; ort &lt; = 80) { Console.Write("Ortalamanız={0}", ort); Console.Write("BB Geçtiniz\n"); } else if (ort &gt;= 81 &amp;&amp; ort &lt; = 87) { Console.Write("Ortalamanız={0}", ort); Console.Write("BA Geçtiniz\n"); } else if (ort &gt;= 88 &amp;&amp; ort &lt; = 100)

{

Console.Write("Ortalamanız={0}", ort);

Console.Write("AA Geçtiniz\n");

}

Console.ReadKey();

 

 

46. Klavyeden girilen bir sayının seçime bağlı olarak karesini, küpünü ve karekökünü alan programı yazınız.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int x, secim;

            double kare, kok, kup;

            Console.Write("Bir sayı giriniz=");

            x = int.Parse(Console.ReadLine());

            Console.Write("1-Kare 2-Küp 3-Kök\n");

            Console.WriteLine();

            Console.Write("Seçiminiz= ");

            secim = int.Parse(Console.ReadLine());

            if (secim == 1)

            {

                kare = x * x;

                Console.Write("Girdiğiniz sayının karesi= {0}", kare);

            }

            else if (secim == 2)

            {

                kup = x * x * x;

                Console.Write("Girdiğiniz sayının kübü= {0}", kup);

            }

            else if (secim == 3)

            {

                kok = Math.Sqrt(x);

                Console.Write("Girdiğiniz sayının kökü= {0}", kok);

            }

            Console.ReadKey();

        }

    }

 

 

47. Dizi Örneği

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int[] a = { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 };

            for (int i = 0; i &lt; 8; i++)

           { Console.WriteLine(a[i]);}

            Console.ReadKey();

        }

    }

 

 

48. Dizi Örneği – 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

            {

            int[] a = new int[10];

            a[0] = 000;

            a[1] = 100;

            a[2] = 200;

            a[3] = 300;

            a[4] = 400;

            a[5] = 500;

            a[6] = 600;

            a[7] = 700;

            a[8] = 800;

            a[9] = 900;

            for (int i = 0; i &lt; 10; i++)

           { Console.WriteLine("A'nın [{0}] değeri = {1}", i, a[i]);}

            Console.ReadKey();

            }

    }

 

 

49. Dizilere dışardan veri girişi ve veri okunması

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            // dizinin elemanlarını dısardan okutmak.

            int[] a = new int[5];

          

            for (int i = 0; i &lt; 5; i++)

            {

                Console.Write("a[{0}] degeri = ", i);

                a[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            }

            for (int i = 0; i &lt; 5; i++)

            {

                Console.WriteLine("a'nın {0} degeri ={1}", i, a[i]);

            }

            Console.ReadKey();

        }

    }

 

 

50. Rastgele sayılar ile dizi elemanlarını oluşturma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int a = 0;

            Console.Write("Dizimiz Kaç Elemanlı Olsun =");

            a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            int[] sayilar = new int[a];

            Random rnd = new Random();

            for (int i = 0; i &lt; a; i++)

            {

                sayilar[i] = rnd.Next(1, 100); ;

          

            for (int i = 1; i &lt;= sayilar.Length; i++)

            {

                Console.WriteLine("Dizinin {0} Elemanını {1} ", i, sayilar[i - 1]);

            }

            Console.ReadLine()

        }

    }

 

 

 

51. 8 Kolonlu Sayısal Loto Sayı Üretme Programı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

int kolonSayisi;

Console.Write("Kolon sayısını giriniz &gt;&gt;&gt;");

kolonSayisi = int.Parse(Console.ReadLine());

Random rnd = new Random();

int[] rastgelesayi = new int[6];

for (int j = 0; j &lt; kolonSayisi; j++)

{

for (int i = 0; i &lt; 6; i++)

{

rastgelesayi[i] = rnd.Next(1, 50);

}

Array.Sort(rastgelesayi);

for (int i = 0; i &lt; 6; i++)

{

Console.Write(rastgelesayi[i] + " ");

}

Console.WriteLine("\n");

}

Console.ReadLine();

 

 

52. Kullanıcıya kaç tane sayıyı toplayacağını sorup, kullanıcının toplayacağı kadar sayıyı kullanıcıya tek tek soran ve kullanıcının yazdığı bu sayıların toplamını ekrana yazan programı yazınız

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int sayi, adet = 0;

            int toplam = 0;

            Console.Write("Kaç tane sayı toplayacaksın= ");

            adet = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for (int i = 1; i &lt;= adet; i++)

            {

                Console.Write(i + ". sayıyı giriniz= ");

                sayi = int.Parse(Console.ReadLine());

                toplam = toplam + i;

            }

            Console.WriteLine("Girdiğiniz sayıların toplamı= " + toplam);

            Console.ReadKey();

        }

    }

 


53. C# ile klavyeden girilen fiyat değerine % 18 kdv ekleyip kdv’ li fiyatını bulan ve ekrana yazan örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

 

float fiyat,tutar, oran;

Console.Write("Fiyatı Giriniz:");

fiyat = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());

tutar = fiyat + (fiyat*18/100);

Console.WriteLine("KDV' li fiyat : {0}",tutar);

Console.ReadKey();

 

 

54. Kullanıcı tarafından fiyatı ve KDV oranı girilen ürünün tutarını hesaplayan örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

float fiyat, kdv, tutar, oran;

Console.Write("Fiyatı Giriniz:");

fiyat = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());

Console.Write("KDV oranını Giriniz:");

oran = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());

kdv = fiyat * oran;

tutar = fiyat + kdv;

Console.WriteLine("Kdv = {0}tl   Tutar = {1} tl", kdv, tutar);

Console.ReadKey();

 

 

 

55. Klavyeden kullanıcı negatif sayı girene kadar girdiği sayıları toplayan C# Console uygulamasına ait örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

static void Main(string[] args)

        {

            int sayi=0, toplam=0;

            while(true)

            {

                Console.WriteLine("Sayı girin");

                sayi=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                if(sayi<0)

                {

                    break;

                }

                toplam+=sayi;

            }

            Console.WriteLine("Girilen sayıların toplamı :"+toplam);

            Console.ReadKey();

        }

 

 

56. Verilen bir string dizisini, ters sırada (sondan başa doğru) listeleyen örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

class DiziListele

{

public static void Main(string[] args)

{

string[] strDizi={"Ali","Zekiye","Cemil", "Kemal"};

int son = strDizi.Length-1;

for(int i=son; i>=0; --i)

{

Console.WriteLine(strDizi[i]);

}

}

}

 

 

57. Verilen bir kişi adını bir dizide arayan ve bulunup bulunamadığını belirten C# Console uygulaması örneği:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

using System;

class DiziArama

{

public static void Main(string[] args)

{

string[] strDizi={"Ahmet", "Mehmet", "Ali", "Kemal"};

string kelime = "Kemal";

if (ara(strDizi,kelime))

Console.WriteLine(kelime+" Dizide Bulundu");

else

Console.WriteLine(kelime+" Dizide Bulunamadı");

kelime = "Yılmaz";

if (ara(strDizi,kelime))

Console.WriteLine(kelime+" Dizide Bulundu");

else

Console.WriteLine(kelime+" Dizide Bulunamadı");

}

public static bool ara(string[] dizi, string aranan)

{

for(int i=0; i

 

 

58. 20 satır 100 sütundan oluşan iki boyutlu sayısal diziye 0-100 arasında rastgele sayılardan değer atanacaktır. Değer atandıktan sonra her bir satırdaki elemanların toplamını bulup ekrana yazdıran programı yazınız.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

            int[,] dizi = new int[20, 100];

            Random rnd = new Random();

            for (int i = 0; i < 20; i++)

            {

                int satirToplami = 0;

                for (int j = 0; j < 100; j++)

                {

                    dizi[i, j] = rnd.Next(0, 100);

                    satirToplami += dizi[i, j];

                }

                Console.WriteLine(satirToplami);

            }

            Console.ReadKey();

 

 

59. Kendisine değişken sayıda parametre olarak yollanan rakamlardan oluşabilecek en büyük ve en küçük sayıları oluşturup geriye döndüren int BuyukSayi(………) ve int KucukSayi(……) adındaki metotları yazınız.
Örnek: BuyukSayi(1,5,3,7,8,2,9) > 9875321 KucukSayi(1,5,3,7,8,2) > 123578

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

 

static int BuyukSayi(params int[] dizi)

        {

            int buyuksun = 0;

            Array.Sort(dizi); Array.Reverse(dizi);

            foreach (int eleman in dizi)

            {

  

                Console.Write(eleman);    

            }

              

            return buyuksun;

          

        }

        static int KucukSayi(params int[] dizi)

        {

            int kucuksun = 0;

            Array.Sort(dizi);

            foreach (int eleman in dizi)

            {

  

                Console.Write(eleman);

            }

  

            return kucuksun;

          

        }

  

        static void Main(string[] args)

        {

            BuyukSayi(1,2,3,4,5,6);

  

            KucukSayi(1, 2, 3, 4, 5, 6);

      

        }

 

 

 

60. Arka arkaya girilen rastgele 10 tamsayının ortalaması ile bu sayılardan en büyük ve en küçük olanının ortalamasını bularak elde edilen bu iki ortalamanın farkını alan sonuçta tüm sayıların ortalaması, en küçük sayı,en büyük sayı küçük büyük sayıların ortalamasını gösteren C# Console Örneği.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

static void Main(string[] args)

        {

            double sayi, kucuk, buyuk, toplam=0,ortalama,kucukBuyukOrtalama;

            Console.Write("Sayıyı gir : ");

            sayi = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            kucuk = sayi;

            buyuk = sayi;

            toplam += sayi;

            for(int i=1;i<10;i++)

            {

                Console.Write("Sayıyı gir : ");

                sayi = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

                toplam += sayi;

                if(sayi>buyuk)

                {

                    buyuk = sayi;

                }

                if(sayi<kucuk)

                {

                    kucuk = sayi;

                }

            }

            ortalama = toplam / 10;

            kucukBuyukOrtalama = (kucuk + buyuk) / 2;

            Console.WriteLine("Girilen En Küçük Sayı : {0}", kucuk);

            Console.WriteLine("Girilen En Büyük Sayı : {0}", buyuk);

            Console.WriteLine("Sayıların Ortalaması : {0}", ortalama);

            Console.WriteLine("En küçük ve En büyük Sayı Ortalaması : {0}", kucukBuyukOrtalama);

            Console.WriteLine("Ortalamaların Farkı : {0}", ortalama-kucukBuyukOrtalama);

            Console.ReadKey();

        }

 

61.Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki çift sayıları yazdıran, ve bu çift sayıların adetini ve toplamını bularak ekranda gösteren C# Console Örneği.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

static void Main(string[] args)

        {

            int sayi1, sayi2;

            int sayac = 0,toplam=0;

            Console.Write("1. Sayı : ");

            sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("2. Sayı : ");

            sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for (int i = sayi1; i <= sayi2; i++)

            {

                if(i%2==0)

                {

                    Console.WriteLine(i);

                    sayac++;

                    toplam = toplam + i;

                }

            }

            Console.WriteLine("{0} ile {1} arasında {2} adet çift sayı vardır. Bu çift sayıların toplamı : {3}",sayi1,sayi2,sayac,toplam);

            Console.ReadKey();

        }

 

62. Kullanıcının girdiği sayının tam bölenlerini bulan ve ekranda listeleyen, aynı zamanda tam bölenlerin sayısını da ekranda gösteren C# Console Örneği

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

static void Main(string[] args)

        {

            int sayi,sayac=0;

            Console.Write("Sayı : ");

            sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for(int i=1;i<=sayi;i++)

            {

                if(sayi%i==0)

                {

                    Console.WriteLine(i);

                    sayac++;

                }

            }

            Console.WriteLine("Tam bölen Sayısı : "+sayac);

            Console.ReadKey();

        }

 

63. Derece olarak verilen sıcaklığı Fahrenayta çeviren örnek:

1

2

3

4

5

6

7

8

 

double deg,fah;

Console.Write(“Derece cinsinden sıcaklık değerini girin :”);

derece = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

fah = derece* 1.8 + 32;

Console.WriteLine(“Girdiğiniz derece={0} , Fahrenait değeri={1}”,derece,fah);

Console.ReadKey();

 

Web hosting by Somee.com