Özkan Karakuş

Top

C# ile Çalışan Programların Listesini Veren Uygulama

Edited 08/03/2020 Okuma Süresi 3 Dakika
using System.Diagnostics;

ekleyerek başlayalım.


Process[] Memory = Process.GetProcesses();
foreach(Process prc in Memory)
{
Console.WriteLine("İşlem: {0}", prc.ProcessName);
}

while ile güncellenmesini sağlıyabilirsiniz.

Web hosting by Somee.com