Özkan Karakuş

C++ Kategorisindeki Yazılar

image
C++ Bağlı Liste İşlemleri Linked List CRUD

Bağlı Listenin (Linked List) anlamı node değişkeni olarak eklenen verilerin data ve nextKey değeri ile birlikte birçok verinin birbirleri ile ilişkisi kurarak bir listeye dönüşmesi anlamına gelmektedir. Bu verileri dire...

Read more →

Web hosting by Somee.com